Landbruksplan-gruppa er begynt arbeidet.


18.03
.04  Arbeidsgruppa som skal lage et forslag til landbruksplan er nå begynt arbeidet sitt. Kommunestyret valgte (fra øyre i bildet) Kay-Morten Bull fra Grunnfjord, Svein-Egil Haugen fra Karlsøy, Lillian Molund fra Vannareid, Elisabeth Johansen fra Nordeidet og Vigdis Solli fra Skogsfjordvatn (ikke tilstede på bildet) til å gjøre dette arbeidet. Med seg fra kommune-administrasjonen har de Robert Robertsen.
Landbruket utgjør enda nesten 60 årsverk i kommunen. Sammenlagt blir dette en stor arbeidsplass. Legger vi i tillegg inn at det i mange tilfelle er landbruksarbeidet som gjør at folk vil bo her framfor i mer bynære strøk, er det klart at det har blitt stemoderlig behandla i kommunal sammenheng. Lite eller ingen ting er gjort fra kommunalt hold for å stimulere eller støtte landbruket i kommunen.
Det er å håpe at planarbeidet kan sette i gang ei bevisstgjøring om landbrukets betydning for bosettinga i kommunen utenfor Hansnesområdet og at dette igjen vil lede til tiltak for å styrke og stimulere landbruket hos oss.
Foto: Freddy Sørensen