Dåfjord Laks kjøpt opp av Nordlandsbanken / DnB

29.03.03 Ifølge nord.no har sørnorske eiere nå overtatt Dåfjord Laks med sine 28 oppdrettskonsesjoner. Roy Arne Pettersen er helt ute og man kan regne med at Nordlandsbanken etter hvert selger Dåfjord Laks videre til høystbydende.