Ny giv i arbeidet for Langsundforbindelsen.

21.02.03 Det nye styret i Langsundforbindelsen avholdt sitt første møte i går. Kommunestyret bevilget i fjor 2 millioner til planlegging av Reinøy-Karlsøy-Vannøy forbindelsen. 1,5 millioner kroner går til å delfinansiere Vegvesenets planlegging av Langsundtunnelen, som er første "byggetrinn" i denne internkommunikasjons-løysninga for Karlsøy kommune. Den nye styrelederen i Langsundforbindelsen,  Knut Wilhelmsen (bildet), la opp en systematisk og positivt strategi for arbeidet videre framover, og styret sikter mot at Langsundforbindelsen realiseres i løpet av få år.