Støtte til Utviklingslagene

17.02.03 Siste Formannskapsmøte diskuterte Utviklingslagenes framtid. Det ble etablert syv utviklingslag i kommunen på 80-tallet. 4 - 5 av dem har fungert og Formannskapet mener at aktiviteten i Utviklingslagene bør støttes og stimuleres.
Det ble derfor bevilget 5000 kroner til hvert lag i driftsstøtte til de lagene som kan dokumentere aktivitet.