Næringslån til atelier/verksted

14.02.03 Dag Nilsen fikk i siste formannskapsmøte et lån på 60.000 fra næringsfondet til etablering av atelier/kunstverksted på bryggeloftet på Karlsøy Brygge, og til verktøy og råmaterialer til kunstproduksjon. Dag produserer bl.a. akvareller, håndlaga smykker, keramikk og souvenirer. Han planlegger å investere for til sammen 183.000 for å komme i gang med verksted på bryggeloftet.