Underskudd .... eller kutt som svir?For velferdsstaten

24.10.02 Ordførerne i Troms klandrer Stortinget for at de må kutte i tjenestetilbudene kommunene. De har bestemt at kuttene i skole, eldreomsorg ...osv...på neste års budsjett skal ledsages av teksten: "Som bestemt av det norske Storting".
Karlsøy kommune mangler 5 millioner til neste år for å kunne opprettholde de tjenestene som utføres i dag. Vi i karlsoy.com er mer enig med de i det politiske miljøet i kommunen som mener at kommunestyret bør vedta et budsjett som tar vare på velferdssamfunnet - selv om det da blir et underskuddsbudsjett. Et budsjett som viser de reelle kostnadene forbundet med gjennomføringen av statlige, lovpålagte oppgaver og de tjenester befolkninga i kommunen bør få.
Hva syns du? Bør kommunestyret kutte "til beinet" og skylde på Stortinget - eller vedta et underskuddsbudsjett der folk får det Stortinget har vedtatt at alle i Norge skal ha?