Tid til demokrati?
12.10.02 Kommunebudsjettet for neste år skal nå behandles i partiene, i kommunestyregruppene og i formannskapet - før det vedtas i midten av desember i kommunestyret.
Ta deg tid til å bidra med din mening - kontakt ditt parti og vær med på prosessen fram mot endelig vedtak.