Arbeidsmiljøet ved Hansnes skole

25.06.02

Arbeidsmiljøet vårt : er det ingenting verdt?
- en farse på 15 år
av lærerne ved Hansnes skole.

Vi starta jobben med å få et bedre fysisk miljø ved Hansnes skole i 1987. Da både for å få tilfredsstillende ventilasjonsanlegg og et arbeidsrom som tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav. I dag pågår utbedring av ventilasjonsanlegget 15 år etter, alt for lang kamp men vi jubler for det.

Når det gjelder arbeidsrom for lærere pågår kampen fortsatt. Foruten at saken har vært behandlet som en gjenganger i skolens forskjellige råd og utvalg har den vært behandlet i:
- to kommunale rehabiliteringsutvalg
- arbeidsmiljøutvalget i kommunen flere ganger
- formannskapet og kommunestyret flere ganger
- kultur og opplæringsutvalget
+ et uttall av brev til og fra skolesjef

Arbeidstilsynet: - første pålegg til kommunen i mai –98 - andre pålegg i juni -99

Kommunen har på bakgrunn av pålegget fra arbeidstilsynet, vedtatt at nytt administrasjonsbygg skal stå klart til skolestart 2003.
Arbeidsmiljøutvalget i kommunen har vedtatt at kommunen skal finne midlertidige løsninger til bygget står ferdig. Dette arbeidet starta høsten 2001 da vi gikk til avisen ”Nordlys ” med trussel om aksjoner. 22 lærere er stuet inn på et arbeidsrom beregnet til
Maksimum 14 personer.

6 stk. av personalet fikk tilbud om hjemmekontor fram til nybygget står ferdig. Økonomisk kompensasjon for dette ble så lav at personalet ikke godtok dette.

Personalet ved Hansnes skole har derfor vedtatt at fra skolestart 2002, skal det være maks 14 personer på lærernes arbeidsrom. Det medfører at 8-9 lærere står uten arbeidsrom når skole starter.

Hvor skal de nyansatte lærerne ha sine arbeidsplasser ?

Hilsen lærerpersonellet
Hansnes skole.