Første kommunestyremøte i Grunnfjord

21.06.02 Kommunestyremøtet i går var spesielt - det var første gang det ble avholdt et kommunestyre i Grunnfjord. Ungdomshuset i bygda ligger fint til og det er tydelig at det blir brukt og tatt vare på av folk.
karlsoy.com kommer etter hvert tilbake til en del av sakene som ble behandlet - ellers kan du se på rådmannens oppsummering.