Regnskapet for 2001 med overskudd

11.06.02 Økonomisjef Sverre Benum kunne i går avslutte og legge fram kommunens regnskap for 2001 med et overskudd på kr 637.498. Økonomisjefen skriver at "dette skyldes i hovedsak endring i regnskapsprinsipp for inntektsføring av kompensasjon for m.v.a. I tillegg har vi fått økt rammeoverføring for 2001 med 2,4 mill.