PRESSEMELDING:

DÅFJORD LAKS AS HAR OPPNÅDD MILJØSERTIFISERING
ETTER IS EN ISO 14001

2.07.02

Fredag 28.06 ble et langsiktig miljøarbeid i Dåfjord Laks AS kronet med miljøsertifikat etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001.
Det er sertifiseringsselskapet TI Sertifisering AS som har gjennomgått konsernets miljøsystem og som altså nå har utstedt miljøsertifikatet.

Dåfjord laks AS er et helintergrert havbruksselskap med virksomheter i Norge, Irland og Danmark. Tyngdepunktet i virksomheten er matfiskproduksjonen i Norge hvor det produseres laks og regnbueørret i 28 konsesjoner i Troms og Finnmark. Produksjonskvantumet ligger på ca 20 000 tonn laks i 2002. Konsernet er et av verdens største havbruksselskap og den største aktøren i våre to nordligste fylker.

Vi har innført miljøledelse i hele matfiskorganisasjonen. I denne runden er to produksjonsområder sertifisert:
Sør-Tverrfjord i Loppa kommune samt
område Karlsøy i Karlsøy kommune.
Disse produksjonsområdene drifter 11 av våre 28 konsesjoner.
Innen årsskiftet skal hele matfiskdivisjonen være miljøsertifisert.

Vår størrelse og utbredelse i landsdelen forplikter! Vi ønsker å være en pådriver i havbruksnæringen for stadig å forbedre samspillet mellom havbruk og miljø og for å skape gode og vedvarende miljøgevinster, uttaler ass. Direktør i DL Stig Nilsen.

Vi har investert nærmere 10 mill NOK i miljøforbedringstiltak de siste 15 mnd og har en person i full stilling som prosjektkoordinator for miljøprosjektet.

Miljømål:
Innen miljøarbeidet har følgende viktige faktorer vært fokusert som hovedmål:

 0-rømming
 Reduksjon av Fôrfaktor og dermed reduksjon av organiske utslipp.
 Etablering av MOM, et system for systematisk overvåking av miljøfaktorer på den enkelte oppdrettslokalitet.
 Fiskehelse, sykdomsforebygging og dyrevelferd, uten bruk av antibiotika.

Miljøledelse er å skape gode miljøholdninger hos ledelse eiere og ansatte. Det er å ta hensyn til våre naboer på kysten og det er fremfor alt å ta vare på det marine miljø til beste for alle som har sitt utkomme fra havet. Havbruksnæringa er i dag en viktig del av kystkulturen og vi skal forvalte den kystsonen vi disponerer på en god og bærekraftig måte.


Hvorfor satse på miljøet?

Svaret er enkelt: Det er lønnsomt, det er motiverende og det er RETT!

Jeg er stolt over den innsats som er vist blant våre ansatte og den miljøbevissthet som nå preger produksjonsorganisasjonen.

Stig Nilsen
Ass.direktør Dåfjord laks AS.
Kontaktpersoner: Tlf sentralbord: 77 60 93 00

Stig Nilsen, Ass direktør Dåfjord laks AS: 913 95839, stig@daafjord.no
Willy Berglund. Divisjonsleder Matfisk: 952 38012, willy@daafjord.no
Kai Brox, prosjektkoordinator: 976 67373, kai@daafjord.no