Møtet med kommunen på Nordeidet 22/4-02


24.04.02 Det møtte to repr. fra Kommunen: Ordfører Hanny Ditlefsen og Rådmann Jan Hugo Sørensen.              .
Det var og sendt ut invitasjon til politikerne i kommunen, men de glimret både med sitt fravær, samt lot være å gi tilbakemelding om at de ikke kom.
Bare Sv ga beskjed om sitt fravær.
Dette var som forventet, selv om vi hadde et lite håp om at de ville bry seg om utkanten av en utkant kommune.

Programmet  var som følger:
Sak 1. Overdragelse av gammelskolen på Nordeidet.

Rådmannen refererte fra Skyldelings papirene av 1949 hvor skolen ble overdratt til kommunen for kr 350 fra grunneiere.
Ordføreren sa at det var vanlig å gi slike gamle skoler tilbake til bygdene.
Men skolen har og 10 mål tomt som hører til, og hun kunne ikke love at vi fikk tilbake alle 10 målene.
Bygdeforeningen ble tilrådd å sende en formell søknad til kommunen ang. skolen og eiendommen rundt denne, slik at de kan behandle den i kommunestyret i Juni.

Sak 2. Dalveien.

Elisabeth Johansen refererte til brev fra Kommunen av 3/10-01 hvor de legger ned veien med øyeblikkelig virkning, og brev til Johnny Eliassen av 6/11-01 hvor brøyting av denne veien blir stoppet.

Dette forklarte Ordføreren med at de ikke hadde penger til vintervedlikehold, og derfor måtte ta i bruk hastevedtaket.

Hanne Larsen stilte seg undrende til at Kommunen tilrådde konsesjon med boplikt på Dalheim, når de i neste omgang la ned veien.
Dette fikk vi ikke noe klart svar på.

Vi fikk avklart at veien er Kommunal, og Elisabeth Johansen hadde kontakt med Statens vegvesen tidligere på dagen, og fikk opplyst at veien er registrert på deres kart med følgende nr: KV 01020.
Dette nr. har og Karlsøy Kommune kunne ordføreren bekrefte.

Ordføreren kom med forslag til  opprusting av veien, som innebærer at Kommunen kommer med grus, og at bygdefolket stiller med maskiner og arbeidskraft på dugnad slik at det ikke blir så dyrt. Bygdeforeningen ble anbefalt å sende dette forslaget  i ny søknad  til Kommunen, slik at det blir tatt opp i Juni på Kommunestyremøtet.

Bygda retter en STOR TAKK til en sporty ordfører og Rådmann som tok seg tid til å høre på oss.
Vi håper forøvrig at de folkevalgte politikere også sender noen varme tanker til oss, når det skal opp i neste Kommunestyre møte.