40 % overkapasitet i barnehagene!


20
.04.02 Kultur- og oppvekstetaten skriver i et saksframlegg til utvalgsmøtet den 23. at det er ledige plasser i alle barnehagene. Søknadsfristen for neste barnehageår var 1. mars.
Det er søkt på 83 plasser. Barnehagene har til sammen 140 plasser.
Vi har altså 40 % overkapasitet på barnehageplasser i Karlsøy kommune! ?