Fylket vil avskaffe midtskyssen

17.04.02 Fylkeskommunen har gitt beskjed om at det er mulig at støtten til såkalt midtskyss vil opphøre. Midtskyssordninga betyr at de minste skoleelevene, som ikke har full dag (6 timers skoledag) får skyss heim midt på dagen.
Dersom denne orninga opphører, vil også de minste få 6 timers dager. Dette må da ordnes slik at de enten går bare 3-4 dager i uka på skolen, eller at de går hver dag, men ikke har undervisning hele dagen.
Uansett er det et tilbakeskritt for ungene i Karlsøy hvis fylket avskaffer midtskyssen.