Sterk kritikk av kommunens innkjøpspolitikk.

08.04.02 Daglig leder for Material og Maling, Vidar Eriksen, har på vegne av flere næringsdrivende sendt et åpent brev til kommunen der han er sterkt kritisk til kommunens innkjøpspolitikk. "Karlsøy kommune har inngått felles innkjøpsavtaler med andre kommuner slik at de fleste innkjøp i dag gjøres utenfor kommunen", skriver han. Material og Maling har registrert en omsetningssvikt på 1 million kroner på grunn av dette, og vurderer nå oppsigelser.

Material og Maling er ikke en gang forespurt om og gi tilbud i forbindelse med opprettelse av innkjøpsavtalene, og ber om et snarlig møte med kommunens ledelse.