E-postadresser for Karlsøy.

Det begynner etter hvert å bli ganske mange med tilknytning til kommunen som har e-postadresse.
Så pass mange at det kanskje er på tide å registrere hvor folk bor også, for å kunne være sikker 
på at det er rett person man henvender seg til. Så vær grei og fyll ut dette skjemaet og send det 
av gårde slik at e-postlista kan holdes oppdatert.


 

Navn
E-post
Adresse
URL-adresse
Kommentar?