Natur og geografi.

 

 

 

Kommunen består utelukkende av øyer og deler av øyer (ca 600 øyer). Kommunens landareal er på 1003 km2. Arealfordelingen viser at 7% er jordbruksarealer, ca 10% er skog, og de resterende 83% er uproduktive områder.