07.04.2011 Årsmøte i Utviklingslaget
T
orsdag 21.april 2011 kl. 16.00 på Gammelskolen
Saksliste:
  1. Åpning

  2. Valg av møteleder og referenter

  3. Godkjenning av innkalling og saksliste

  4. Styrets årsberetning

  5. Regnskap

  6. Valg

  7. Innkomne saker

  8. Utviklingslagets videre aktivitet

Styret