29.03.2011 Karlsøya Utviklingslag
Utviklingslaget er bygdas talerør utad, spesielt i forhold til kommunen. Gjennom året diskuteres mange saker og det blir tatt mange initiativ som betyr svært mye for folket på øya. På siste møte ble det bestemt at laget skal legge ut møtereferatene på karlsoy.com. Så her finner du referat fra medlemsmøtet den 11.mars og fra styremøtet 13.mars.