23.03.2011 Møte i Utviklingslaget 26.mars.
Lørdag behandler Utviklingslaget kommunedelplanen.
Sett deg inn i saken på kommunens side.