15.03.2011 Langsundforbindelsen i gang!
En historisk dag! Fylkestinget vedtok den endelige finansieringsplanen for tunnelen til Reinøya, veien videre og fergeleiet i Sætervika. Nå gjenstår det at Stortinget godtar bompengefinansieringa til høsten, så kan bygginga starte. Det betyr at det er i gang til neste år på denne tida og at tunnelen står ferdig i 2015.