28.02.2011 Utviklingslagsmøte
Møte i Karlsøya Utviklingslag
Fredag 11. mars Kl. 16.00 På Gammelskolen
Saksliste:
- Arealplanlegging v/ kommuneplanlegger Robert Larsen
- Omstillingsprosjekt v/ prosjektleder Per Tesdal
- Stedsutvikling v/ Stein
- Storhelg v/ UnnTove kirkegruppa
- Postgangen
- Orienteringssaker
- Årsmøte
- Eventuelt