10.02.2011 Arbeidsmøte i stedsutviklingsprosjektet
Arbeidet med stedsutviklingsprosjektet for Karlsøya er nå starte opp og på møtet i dag deltok Arne Sundheim og Hilde Johnsen fra FAVEO, Freddy Sørensen og Laila B Johansen fra Karlsøy kommune, Stein Olsen og Tove Hansen fra Utviklingslaget og Olav Austlid fra fylkets kulturavdeling. Dessuten deltok Arne-Wilhelm Theodorsen og undertegnede.