Velkommen til fagdager på Karlsøya
27.-28. mai 2010
Sted: Skolen/festivalhuset på Karlsøya

Program for torsdag 27. mai
16.00-16.10 Velkommen til fagdagene på Karlsøya v/repr. FM
16.10-16.30 Innledning om skogvern på Karlsøya v/repr. FM-Miva
16.30-16.50 Faglig innlegg om geologi v/fylkesgeolog Gunnar A. Johannessen
16.50-17.10 Faglig innlegg om botanikk v/førstekonservator Torbjørn Alm
17.10-17.30 Faglig innlegg om kulturminner v/historiker Håvard Dahl Bratrein
17.30-18.30 Middag
18.30-22.00 Rundtur rundt Karlsøyas vestside v/Svein-Egil Haugen

Program for fredag 28. mai
09.00-12.30 Rundtur rundt Karlsøyas østside v/Steinar Karlsen
12.30-13.00 Lunsj på skolen
13.00-13.20 Faglig innlegg om friluftsliv v/Ragnhild Sandøy, Ishavskysten Friluftsråd
13.20-13.40 Hva vil vern bety for Karlsøya? v/repr. FM
13.40-14.30 Diskusjon og avrunding

Praktiske opplysninger
Ferge til Karlsøya avgang fra Hansnes torsdag 27. mai ca kl 15.00
kl 16.00. Ferge retur fra Karlsøya avg. Ca 1500 ank Hansnes 1645.

Påmelding
Påmelding til middag og lunsj senest mandag 25.5 til Christina Wegener,
cwe@fmtr.no, tlf 77642033/92688532.
Overnatting kan ordnes privat etter avtale, ellers er det mulig å sette opp telt ved skolen.

Arr.: Arbeidsgruppa for skogvern på Karlsøya/Fylkesmannen i Troms