26.08.2010 Utstilling i Tromsø Kunstforening: Jørund Aase Falkenberg:
BEGYNNELSER (KARLSØYA)
Jørund Aase Falkenberg bor i Stavanger og var ferdig utdannet Master ved Kunstakademiet i Oslo i 2008. Han jobber med foto, tegning, video, performance, dataanimasjon, skulptur, installasjon og veggmaleri. Sentrale temaer er verden som mysterium, forbindelsen mellom materie og mening, muligheten for det absolutte, kulturelle paradigmeskifter og frigjøringsbevegelsen for dyr.
Du kan lese mer på hans nettside: www.jorund.com

Utstillingen Begynnelser (Karlsøya) har øyas spesielle historie som bakteppe, et eksempel på endring, både mentalt og i praksis. Dokumentarisk materiale blandes med abstrakte arbeider som balanserer mellom utopi og realisme, materielle prosesser og idé, tap av tradisjon og mulighetene for det nye.