8.07.2010 Gudstjeneste og historisk vandring på søndag.
Karlsøy Kirkes Vel inviterer til kirkehistorisk vandring med professor emeritus Håvard Dahl Bratrein, etter gudstjenesten søndag 11/7-10. På vandringen vil han blant annet ta for seg historien til kirken, kirkekunsten, kirkestuene, de tre kirkegårdene og Prestegården. Spørsmål om vandringen kan rettes til Unn-Tove Henriksen tlf. 91 77 33 91