13.12.2009 Info om forlengelse av fenderveggen på Karlsøy ferjekai

Arbeidet omfatter utvidelse og forlengelse av eksisterende fendervegg. Etter at arbeidet er ferdig utført vil kaia være forlenget med ca. 30 meter. Den totale lengden på kaia blir etter dette omtrent som den er i dag på fergekaiene på Hansnes og på Vannøya.
Bredden på tilbygget blir nesten 5 meter. Den nye delen vil bli bygget med skjørt. Dette innebærer at fendringen vil bli noe forskjellig i forhold til den som finnes i dag. Fendringen vil bli utført med en kombinasjon av dumperdekk og paneler. Den nye kaidelen vil bli utstyrt med pullere og lysmaster.
Utførelsen av dette oppdraget er tildelt firma Secora AS, og arbeidet skal utføres for en pris lik 7.9 mill. kr eks. mva. Entreprenøren vil på det meste ha 6 - 7 personer i utførelsen. Arbeidet skal starte opp utpå nyåret, og alt skal være ferdig i slutten av mai 2010.
Fundamentering av kaia skal skje ved bruk av stålrørspeler. Alle pelene skal rammes ned til fjellet. Til utførelsen av rammearbeidet skal Secora AS benytte underentreprenør.
I tillegg skal det bygges en tett fendervegg i enden og fronten av eksisterende kai. Denne veggdelen vil bli ca. 8 meter lang og ca. 4,5 meter høy, og den vil bli fendret med dekk. Det er Karlsøy kommune som har bedt om at denne blir bygd. Dette med bakgrunn i behov når legeskyssbåten bruker kaia.
Tegningen viser eksisterende kaidel, og det som skal tilbygges.

Kjetil Løding 10. desember 2009