29.09.2009 Møte i utviklingslaget på lørdag
3. okt. kl. 16.00 på Gammelskolen:
Saksliste:
1) Ferge/fergeforbindelsen
2) Karlsøy kirke/grasrotorganisasjon
3) Orientering
4) Eventuelt