28.09.2009 Plages med å få fjerna dykdalben
Å få fjerna den ødelagte dykdalben viser seg å være et mer komplisert arbeid enn forutsatt. "Arctic Seaworks", firmaet som gjør jobben, hadde trodd at de skulle klare det i løpet av forrige uke. Nå kan det vise seg at i hvert fall denne uka også går med. Og mens stubben av dykdalben fremdeles stikker opp av havet, kan ikke ferga anløpe Karlsøya. Skyssbåten skal gå de turene ferga må kansellere. Arctic Seaworks håper at de skal få dykdalben unna i morgen slik at ferga kan oppta anløpene sine, men dette er usikkert. Uansett vil fergeanløpene videre framover bli enda mer væravhengig enn de hittil har vært.