26.11.2009 Arbeidet med skogsverneplanen er i gang.
Første arbeidsmøte i gruppa som skal lage et forslag til skogsvern for Karlsøya i dag på Hansnes. Fra venstre Steinar Karlsen (Karlsøya utviklingslag), Stian Edvardsen (OVF), Svein-Egil Haugen (Karlsøya utviklingslag), Robert Robertsen (Karlsøy kommune), Tor Zachariassen (Troms fylkeskommune), Liv Mølster (Fylkesmannen i Troms) og leder for gruppa Christina Wegener (Fylkesmannen i Troms).
Gruppa skal legge fram sitt forslag 1.august 2010. Utover våren skal det være flere møter og befaringer på Karlsøya før planen altså sendes ut til høring . Man regner med å ha det endelige forslaget klart i 2011. Endelig vedtak gjøres av Stortinget etter det. Les mer på Fylkesmannens sider.