23.09.2009 Arbeidet er startet
Firmaet som er innleid av Vegvesenet for å rive dykdalben er nå på plass med utstyret sitt og har startet arbeidet. I morges kom det også ferdige vegger som skal gjøre det enklere for "Øyskyss" å legge til. Disse skal monteres på østsida av kaia.
Torsdag vil kommunikasjonsutvalget i kommunen se på forskjellige mulige ruteoppsett i perioden mens fergeleiet repareres.