21.01.2009 "Skal - skal ikke" - Etablererkurs på Vannøy sjøcamp.
Vinn  og Innovasjon Norge holdt i dag et heldagskurs for nye etablerere i Karlsøy. 15-20 engasjerte deltakere og inspirerende foredragsholdere:
Fra venstre på bildet Kari Ann Nygard, Ann Kristin Andreassen og Ellen Iversen -alle fra Vinn, Gunnar Kvernenes fra Innovasjon Norge og Laila B. Johansen som er næringssjef i Karlsøy kommune

Tenker du sjøl på å etablere en virksomhet? Da kan det være lurt i se nærmere på disse web-sidene:  Bedin, Innovasjon Norge og etablerer.no