10.03.2009 Årsmøte i Karlsøya Utviklingslag
torsdag 9. april. Eventuelle saker til årsmøtet leveres på butikken/Gammelskolen eller på epost til tpau-h@online.no innen 19.mars.
Fredag 10. april er det planlagt festivalmøte med påfølgende fest!