9.04.2009 Tove fortsetter
Tove Hansen (t.v) ble gjenvalgt som leder i Karlsøya Utviklingslag på årsmøtet i dag. Steinar Blix (t.h) fortsetter som sekretær. Ellers er nye styremedlemmer Therese Karlsen og Sissel Klungseth, mens Berit Paulsen og Steinar Karlsen fortsetter som før.
Vi kommer tilbake til årsberetninga og mer om møtet etter hvert.