26.06.2008 Innstilt anløp.
Tekniske problemer gjør at ferga ikke kommer til Karlsøya på turen 7.20. Etter påtrykk vil den anløpe øya på turen fra Hansnes kl 8.35,
altså ca 9.10. Den er da på Hansnes 10.45.