21.12.2008 Årsmøte i Karlsøyfestivalen 2. januar
Fredag 2. januar 2009 er det årsmøte med påfølgende årsmøtefest, rimeligvis, i festivalforeninga.
Vanlige årsmøtesaker står på dagsorden, men det viktigste er at vi for alvor starter arbeidet med neste års festival. Diskusjonene vil erfaringsmessig gå høyt både om artister, tema, praktisk gjennomføring, seminarer, barneprogram, profil, økonomi, samarbeidspartnere, og så videre.