18.01.2008 Nesten der!
Så nært er det til mørketida er over:
Sola kommer nesten over lyngsalpene