11.09.2008 Lørdag førstkommende.
Tett program på lørdag på Karlsøya:
Møte i Utviklingslaget kl 16.00 på Gammelskolen
Saker:
1) Butikkdrift
2) Ryddeaksjon
3) Flytebrygga
4) Eventuelt
Kl 19.00 møte i Festivalforeninga med oppsummering og innspill og
Kl 21.00 fest med matservering, drikke og god musikk på festivalhuset.