21.03.2007 Bluesman from Karlsøy!
Ben Nordin er en fantastisk musiker fra Karlsøya. På YouTube er det en video med Ben som spiller tradisjonell blues: