Karlsøy kommune har stengt også  gjesteboka

05.01.2007

Det er lenge siden Karlsøy kommune stengte diskusjonsforumet sitt p.g.a. problematiske innlegg. Dette var synd og etter manges mening en unødvendig reaksjon på ubehagelige innlegg. Den åpne diskusjonen på Internett blir av mange sett på som et framskritt for demokratiet. Nå er det altså besluttet at også gjesteboka stenges. Det må vel sies å være et relativt dramatisk og uvanlig skritt å gå til. Det betyr at det ikke lenger finnes noe forum for innbyggerne i kommunen for å diskutere kommunepolitikk og gi tilbakemeldinger til politikerne og administrasjonen - og nå finnes det heller ikke noe forum for å komme med livstegn og hilsener. En gjennomgang av innleggene et par ganger i døgnet med sletting av injurier og innlegg med uakseptabel språkbruk, ville være en høvelig reaksjon - eventuelt å forlange at folk la igjen en verifiserbar e-postadresse.
Har det noen hensikt å sette opp et diskusjonsforum på karlsoy.com? Send en mail til sveinegil@karlsoy.com.