Hvordan er det mulig å tenke så kortsiktig?

13.11.2006 På nytt er lederen for Vannareid Utviklingslag på banen med sine angrep på Langsundforbindelsen. Og jeg lar meg faktisk forundre over et slikt engasjement, og spør hvordan det i en slik sammenheng er mulig å ikke være i stand til å se lengre fram i tid enn akkurat slik ting er i dag. Her er ingen visjoner om virkelige forbedringer i kommunikasjonsløsningene i Karlsøy. Det eneste "positive" er at han leverer et godt forsvar for at dagens fergeløsning er meget tilfredsstillende for Vannøya.

For oss andre i Karlsøy, som daglig opplever fergeløsningen som ei katastrofe som gjør at det knapt er mulig å delta og leve i et moderne samfunn, er argumentasjonen til
de grader kortsiktig
og det oppleves
nesten som en
hån mot det
daglige strevet
vi har med å
komme oss
til og fra våre
forpliktelser.
     
Slik skal det bli:
visjoner om  fastlandforbindelsen:

1960: Tromsøysundet
1974: Sandnessundet
1988: Kvalsundet
2012: Langsund
2025: Vannsundet
2050: Arnøya/Skjervøy
     
     

Her er også en merkelig uforstand i forhold til politiske prosesser. I 20 år har politikerne i Karlsøy arbeidet med Langsundforbindelsen og vurdert alle sider med prosjektet. Debatten har gått fram og tilbake, og tilslutt falt avgjørelsen slik den gjorde. Denne prosessen og argumentene for avgjørelsen ga Jan-Hugo Sørensen en grundig redegjørelse for i avisene i fjor.
Men Jan Olsen vil ha omkamp, og når han ikke fikk det i fjor, prøver han på nytt i år. Og slik vil han vel sannsynligvis fortsette, for dette er blitt en sak han vil slåss for: tunnelen skal ikke til Reinøya, den skal til Vannøya! Dette er blitt den klassiske lokaliseringsdebatten der en representant for den ene øya eller bygda ikke unner den andre mer enn det en sjøl får.
Dette er direkte pinlig og politikerne i Karlsøy har ikke vært særlig interessert i å gå inn i den type debatt. Kommunestyret har som sagt jobba med prosjektet i 20 år og bygdemisunnelse har hittil ikke vært god kutyme i  kommunestyret i Karlsøy. Det har ikke holdt som argumentasjon tidligere og forhåpentligvis slipper vi det i framtida.