Tøffe budsjettforhandlinger også i år.
7.09.2006 10 millioner må kuttes av kommunebudsjettet i år! Det er den knallharde beskjeden til Formannskapet som i dag valgte å utsette videre budsjettdrøftelser til mandag 18. september.
Etter at regjeringa åpna for at også hytter kan tas med, ligger det an til innføring av eiendomsavgift også i Karlsøy. Det vil kunne gi en inntekt på 6 millioner.
De siste 4 millionene må eventuelt hentes inn i form av nedbemanning, dvs dårligere tjenestetilbud til kommunens befolkning.