Befaring i hytteområdet på Karlsøya

01.09.2006 Som kjent arbeides det med en plan for et hytteområde på sørenden av Karlsøya. Planen utarbeides av Opplysningsvesenets Fond, som eier det meste av øya. I dag var det Fylkesmannes folk som i godværet gikk gjennom området og ble orientert om planene.
Det planlagte hytteområdet vil romme opp mot 60 tomter i et variert terreng. I tillegg planlegges småbåthavn og rorbuer nærmere fergeleiet.

På bildet fra venstre: Cathrine Henaug, Inge Berg og Liv Mølster fra Fylkesmannen, Trond Petter Robertsen fra Opplysningsvesenets Fond, May-Jorunn Corneliussen fra Karlsøy kommune og Åge Bakken, Utviklingslaget Karlsøya.
I bakgrunnen ser vi bl.a. Lyngstua.