2,5 millioner mindre fra FRP

Om noen skulle være i tvil: De borgerlige partienes forslag til statsbudsjett ville gi mindre til Karlsøy kommune. Høyere eiendomsskatt eller dårligere tjenester ville bli resultatet.
Venstres forslag ville gitt 326 tusen mindre, Høyres 187 tusen mindre, mens Frps forslag til statsbudsjett ville gitt kommunen hele 2,583 millioner mindre.
Det tilsvarer nærmere 10 stillinger i skolen og eldreomsorgen.
Greit å vite!