Vindkraftverk på Fakken.

 20.12.2006 NVE ga i dag konsesjon til bygging av vindkraftverk på Fakken.17 møller med en årsproduksjon på 200 GWh. "Etter en helhetlig vurdering av fordeler og ulemper ved det omsøkte prosjektet, mener NVE at Troms Kraft Produksjon og Troms Kraft Nett bør få konsesjon etter energiloven til å bygge og
drive Fakken vindkraftverk med tilhørende infrastruktur (interne veier og kabelanlegg)....Fakken vindkraftverk vil være med på å bidra til at Regjeringens langsiktige målsetting om 30 TWh ny fornybar energi og energieffektivisering kan oppfylles.
Vindkraftverket og tilknytningsledningen vil bidra positivt til kraftbalansen regionalt og nasjonalt, og øke forsyningssikkerheten på Vannøya." LES MER:

(Bilde:NVE)