1968 - opprør og motkultur.

Ny bok om 68-generasjonen pryda på forsida av et bilde av 1.mai-toget på Karlsøya i 1976.
Boka bygger på fire hovedfagsoppgaver i historie og tar for seg fire sentrale fenomener som er typiske for 68-generasjonen.
Et av dem er kollektivene i Andersvika og på Vindheim på Karlsøya, og tidsskriftet Vannbæreren som kom ut på Karlsøya og ble solgt over hele Norden.
Jan Bojer Vindheim var sentral i Vindheim-kollektivet. I et intervju i Klassekampen med overskrifta "
Da hatt og frakk forsvant" sier han bl.a. at "Den mest varige effekten av 1968-opprøret var ikke politisk, men følelsen det skapte av frihet fra 1950- og 60-tallets krav til konformitet".

Ellers kjørte God Morgen Norge på TV2 en reportasje i dag der Jan bl.a. fikk sjansen til å drive litt riksdekkende reklame for Karlsøyfestivalen på direkten!